PROHLEDAT
NEJČASTĚJI HLEDANÉ
Městská památková rezervace se zbytky pozdně gotického opevnění a barokně přestavenými renesančními a gotickými městskými stavbami.
Po roce 1990 došlo k rozsáhlé přeměně nejen historického centra, ale i objektů stojících mimo něj. Opravou prošla také radnice včetně radniční věže. V přízemních prostorách, které dříve sloužívaly jako skladiště, byly zřízeny expoziční prostory, kde se od roku 1993 konají pravidelně konají výstavy. Součástí Galerie Pod Věží (od ledna 2002 Městská galerie Karla Havlíčka ) je také informační centrum města Kadaně.
Mezi významné kulturní památky patří:
Františkánský klášter Čtrnácti sv. Pomocníků: – od r.1999 jsou prováděny prohlídky interiérů, za účasti průvodce. Ve sklepích kláštera je umístěno městské muzeum se stálou expozicí mineralogických a archeologických zajímavostí, ukázkami těžby a zpracování nerostných surovin a také hornické činnosti na Kadaňsku. V prvním patře kláštera mohou návštěvníci obdivovat dochovalou původní architekturu stavby. Součástí prohlídky je i nadále kostel Františkánského kláštera.
Farní (děkanský) kostel Povýšení sv. Kříže: – stojí v místě původního gotického kostela z 13. století. Objekt slouží církevním účelům.
Hrad - je připomínán již v roce 1289. Vznikl jako přemyslovský hrad se čtyřkřídlovou dispozicí, s obytným palácem nad řekou. Hrad je v současnosti staticky zajištěn, má novou střechu a fasádu. Východní křídlo je využíváno pro městskou knihovnu s internetovou kavárnou a obřadní síň. Od září 2000 je v provozu galerie Josefa Lieslera. V další části hradu je umístěn dům s pečovatelskou službou.
Sloup Nejsvětější Trojice - Tzv. "Morový sloup" na náměstí je dílem K.Weitzmanna z let 1753-1755. Trojboký odstupněný sokl se sochami na volutových konzolách vrcholí jehlanem se sousoším Trojice. Kolem jsou balustrády s vázami.
Katova ulička - Tzv. "Katova ulička" vede z náměstí k fortně hradebního systému a ke katovně čp. 190, která je součástí hradeb. Ulička je dochovaná v gotickém zdivu s gotickými okenními otvory a s rozpínacími prampouchy. Fortna byla součástí nejstaršího hradebního pásu z poloviny 14. století.

Kadaň - město z Ústeckého krajeWeb: 

Informační centrum - Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň, tel./fax: 474 319 550, e-mail: galerie@mesto-kadan.cz

Městské muzeum v Kadani - - sídlí v budově bývalého františkánského kláštera z 15. století a najdete v něm jak poklady regionálního nerostného bohatství, tak i poučení z historieWeb: 

Hradec u Kadaně - přírodní koupaliště. Nabízí svým návštěvníkům přírodní koupaliště se skluzavkami, lanovkou do vody a skákadlem. Pro sportovní vyžití je zde k dispozici sportovní hřiště (nohejbal, volejbal, tenis), stolní tenis a dětské atrakce (pískoviště, kolotoče, houpačky, prolézačky se skluzavkou a dětský koutek pro nejmenší).

Kadaň - Letecký pohledKadaň - Letecký pohled
Letecký pohled
Kadaň - Františkánský klášterKadaň - Františkánský klášter
Františkánský klášter
Kadaň - RadniceKadaň - Radnice
Radnice
KadaňKadaň
Kadaň
Kadaň - HradKadaň - Hrad
Hrad
Kadaň - RozhlednaKadaň - Rozhledna
Rozhledna
Fotografie uživatelů
Náměstí v Kadani
Kadaňský hrad
Kadaň, Mírové náměstí
Klášter 14 sv. pomocníků v Kadani
Kadaň město a hrad
Kadaň město a hrad
Kadaň město a hrad
Kadaňská rozhledna

Virtuální prohlídky serveru Virtuální prohlídky serveru
Kadaň - koupaliště
Kadaň - koupaliště
Kadaň - pěší zóna
Kadaň - pěší zóna
Kadaň - náměstí
Kadaň - náměstí